Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

De 120-jarige van Tricht!

TRICHT - Uit de krant van woensdag 8 december 1897: "Ter bespreking over de oprichting van een Fanfarecorps te Tricht worden jongelieden en belanghebbenden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op a.s. Zaterdagavond s avonds 7 uur, ten huize van de heer D. van Ringelenstein. Eene flinke opkomst is zeer gewenscht."

De bespreking werd druk bezocht, 18 leden meldden zich aan en 3 januari 1898 zag ze het levenslicht: de eerste muziekvereniging in wijde omtrek, de muziekvereniging van Tricht.

Op 29 januari van 1898 kreeg de muziekvereniging haar naam en werd “Oefening Zij Ons Doel” gedoopt.

Met het verstrijken van de jaren groeide O.Z.O.D. muzikaal en in ledenaantal. In de 120 jaar van haar bestaan zag de jarige vereniging muzikanten komen, gaan en soms ook weer terugkomen. De achterachterkleinkinderen van de eerste muzikanten van weleer zijn de muzikanten van vandaag.

Ondanks haar hoge leeftijd voelt de 120-jarige van Tricht zich nog jong en vitaal. Ze geeft concerten en speelt bij diverse gelegenheden in Tricht en omstreken. Natuurlijk zijn er af en toe wat ongemakken, zoals een aantal lege plekken in het orkest die opgevuld moeten worden. Met name in het zware koper is de bezetting minimaal. De 120-jarige breekt zich het hoofd over lessen voor haar leerlingen, instrumenten en moet geregeld elk dubbeltje omkeren.

Zoals het hoort maakt ook de 120-jarige van Tricht zich af en toe zorgen; over het heden, over de toekomst, en over het welzijn van haar leden. Desondanks blijft de 120-jarige van Tricht onvermoeid positief en gemotiveerd enthousiast. Haar enthousiaste muzikanten maken dat ze blij en vol goede moed de toekomst tegemoet ziet.

Op 7 april geeft de 120-jarige harmonie O.Z.O.D. haar jaarlijkse Voorjaarsconcert en ze hoopt het muzikaal nog vele jaren vol te houden. In de 120 jaar van haar bestaan heeft ze het vaak gezegd en ze blijft dit herhalen: “Samen muziek maken is het mooiste dat wat er is!”

Meer informatie over muziekvereniging OZOD kunt u vinden op 'www.ozod.nl'