Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

Werkzaak Rivierenland compenseert 225 medewerkers

GELDERMALSEN - Werkzaak Rivierenland en FNV hebben overeenstemming over een compensatie voor Sociale Werkvoorziening (SW) medewerkers die bij Werkzaak Rivierenland in 2014 een tijdelijk contract hadden en via een arbeidscontract bij de stichting Werkzaak Plus in dienst kwamen. De 225 medewerkers vallen per 1-1-2018 onder de Cao Sociale Werkvoorziening (cao SW) en ontvangen met terugwerkende kracht een aanvulling op de eindejaarsuitkering die zij al ontvingen.

Eind 2017 was er veel te doen rond het SW-bedrijf Alescon uit Zwolle en de arbeidscontractvorm die zij SW-medewerkers bood via een uitzendbureau. In heel Nederland en ook in Rivierenland werd de vraag gesteld hoe andere SW-bedrijven hiermee om zijn gegaan. Uit nader onderzoek bleek dat de situatie bij Werkzaak op een aantal punten afweek van de situatie bij Alescon.

Overeenkomst

Alescon besloot eind december om met de FNV een overeenkomst te sluiten nadat de kantonrechter een voor Alescon negatieve uitspraak had gedaan. In de stroom van de landelijke aandacht ontstond verwarring en onduidelijkheid voor de 225 medewerkers die het betrof en de gemeenten waarvoor Werkzaak haar werk uitvoert. Werkzaak onderzocht samen met de vakbond de mogelijkheden om de verschillen die bij Werkzaak speelden te overbruggen. Beiden zijn hier naar tevredenheid uitgekomen.