Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

Nieuwe activiteiten Dorpshuis Tricht

DORPSHUIS - Een twintigtal dorpsgenoten kwam op woensdagavond 17 januari naar het dorpshuis om met elkaar te brainstormen over mogelijke nieuwe activiteiten of aanpassingen van bestaande activiteiten in het dorpshuis. Het werd een inspirerende avond. Er zijn veel nieuwe ideeën geopperd. Dat is natuurlijk heel erg mooi en daarvoor bedanken we alle aanwezigen. Maar met alleen ideeën kom je er niet. Het zou natuurlijk mooi zijn als de ideeën met de meeste ’punten’ ook uitgevoerd worden en daarvoor hebben we vrijwilligers nodig!

Gelukkig heeft een aantal vrijwilligers zich al gemeld. Zij gaan, ieder voor zich of in een groepje, kijken of de volgende ideeën te realiseren zijn: het plaatsen en beheren van een Zwerfboekenkast in het Dorpshuis, het formeren van een internationale dansgroep, het organiseren van een kampeerfeest voor volwassenen, het opzetten van een lokale zender/ you tube kanaal Tricht TV, het organiseren van een kinderaanschuiftafel, het opzetten van conversatiegroepjes in vreemde talen, het organiseren van een dorpsquiz en het organiseren van een interviewavond met een Trichtenaar ’Zomaar Gasten’.

Het jeu de boules wordt weer nieuw leven ingeblazen en als er voldoende liefhebbers zijn, wordt er een heus toernooi georganiseerd. In het najaar wordt er een Bockbieravond georganiseerd waarbij je onder het genot van een bockbiertje (of een ander drankje) mee kunt doen aan de pubquiz.

Dan zijn er nog ideeën die op de brainstormavond goed in de markt lagen maar die nog niet geadopteerd zijn door vrijwilligers. Het gaat hierbij om de volgende ideeën:

GPS tocht/GEO-catch voor 12-20 jaar, Zomer picknick, Ontbijten op straat aan lange tafel, oprichten Dorpsmarktplaats ruilen/lenen van spullen, Dorpshuis op vrijdagavond open voor iedereen.

Spreekt één van bovenstaande ideeën u aan en wilt u onderzoeken of het idee haalbaar is? Of heeft u wellicht nog een ander goed idee dat u zou willen uitvoeren en past bij de visie van het Dorpshuis, neem dan contact op met de coördinator van het activiteitenteam via e-mail activiteitenteam@dorpshuistricht.nl

Samen met u houden we het Dorpshuis Van Voor en Door het dorp en daarmee Tricht levend!