Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

Dorpsgesprek: hoe ziet u Tricht in de nieuwe gemeente West Betuwe?

TRICHT - Binnenkort valt in elk huishouden in Tricht een uitnodiging in de brievenbus voor het ‘Dorpsgesprek’ op woensdagavond 11 april in het Dorpshuis. Dit in het kader van het samenstellen van het zogenaamde ‘Bidbook’ voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe, waartoe vanaf 1 januari 2019 ook ons dorp behoort. De centrale vraag tijdens het Dorpsgesprek zal zijn hoe wij als inwoners van Tricht de toekomst van ons dorp zien in die nieuwe gemeente West Betuwe.

Dorpsgesprekken

Dit voorjaar worden in alle 26 dorpen van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (die straks samen West Betuwe worden) dorpsgesprekken gehouden over de toekomst van de dorpen binnen West Betuwe. Inwoners wordt gevraagd daarover mee te denken en te laten horen wat belangrijk is en waar men trots op is als het hun eigen dorp betreft. Uiteraard kan men ook aangeven wat er beter kan in het dorp.

Bidbook

Er zijn ook aparte bijeenkomsten met inwoners van de buitengebieden, ondernemers en sociaal maatschappelijke organisaties. Jongeren worden betrokken door middel van een ‘Vlog’ wedstrijd. De wensen en ideeën die al deze activiteiten opleveren worden gebundeld in het Bidbook waar de nieuwe gemeente(raad) mee aan de slag kan gaan.

Wie hieraan een steentje wil bijdragen is dan ook van harte welkom tijdens het dorpsgesprek op woensdag 11 april in het Dorpshuis Tricht. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.