Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Maak het verschil voor kinderen van gescheiden ouders!

REGIO - Sinds twee jaar bestaat er de Begeleide Omgangsregeling (BOR) in het Rivierengebied gestart, uitgevoerd door Humanitas. Met de inzet van getrainde vrijwilligers wordt gescheiden ouders een steuntje in de rug geboden om tot een goede omgangsregeling te komen van hun kinderen met de uitwonende ouder.

Vastgelopen

In de praktijk gaat het veelal om conflictueuze kwesties waarin de omgang is vastgelopen dan wel heel moeizaam verloopt doordat ouders het vertrouwen in elkaar zijn kwijtgeraakt. Door snel en vroegtijdig ondersteuning aan te bieden wordt geprobeerd verergering van de conflictsituatie en daarmee verharding van de problematiek en vervreemding van kinderen van (één van) hun ouders te voorkomen. De vraag naar deze door veel ouders en verwijzers gewaardeerde activiteit is fors gegroeid en daarom is Humanitas dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het gaat om kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 0-12 jaar.

Rol vrijwilliger

Zij ondersteunen en faciliteren bij het (opstarten en uitvoeren) van de omgang tussen een kind en de ouder waar het kind niet bij opgroeit. Soms staan spanningen tussen de ouders het contact met het kind in de weg. De omgangsregeling komt niet van de grond of verloopt niet naar wens. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders. De begeleiding duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Dat begint op neutraal terrein en er wordt toegewerkt naar omgang bij de ouder thuis. De vrijwilliger treedt steeds wat verder terug. Net zolang totdat de ouders een regeling hebben die werkt. Doel is dat de vrijwilliger overbodig wordt en de ouders op termijn de omgangsregeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Alle vrijwilligers krijgen eerst een intensieve training ter voorbereiding op het werken met gescheiden gezinnen. Het werkgebied is het Rivierengebied. Er is begeleiding van een coördinator en er zijn regelmatig terugkom en intervisie bijeenkomsten met andere vrijwilligers.

Het geeft enorm veel voldoening te zien dat ouders en kinderen (weer) van elkaar kunnen genieten. Interesse? Neem contact op met Leo Heldens, Coördinator BOR Humanitas Rivierengebied. Mobiel: 06-35122315. E-mail: l.heldens@humanitas.nl