Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Straatverlichting langs Nieuwe Graafsteeg en Trichtse Kade.

Dagelijks gaan veel scholieren vanuit en via Tricht naar de scholen voor voortgezet onderwijs in Culemborg. De route die hiervoor de meest gangbare is, is via Langstraat-Broeksteeg-Brugsteeg-Nieuwe Graafsteeg-Trichtse Kade. Een deel van deze route is verlicht. Het gedeelte van de Nieuwe Graafsteeg-Trichtse Kade is niet voorzien van straatverlichting. Via onze dorpsambtenaar Cor van Tilborg, laat de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Geldermalsen weten, dat gestart wordt met de aanleg van straatverlichting op dit gedeelte.