Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Onderzoek naar nieuwbouw voor scholen Tricht en Buurmalsen

TRICHT/BUURMALSEN – Aan de samenwerking tussen de basisscholen van Tricht (Op ’t Hof) en Buurmalsen (De Malsenburg) wordt inmiddels al twee jaar gewerkt. Ouders van leerlingen zijn hierbij via de medezeggenschapsraden, nieuwsbrieven, ouderplatforms en ouderbijeenkomsten betrokken. Als Dorpskrant hebben we al een aantal keren bericht over de plannen voor de scholen van Tricht en Buurmalsen.

Woensdagavond 7 februari waren met name inwoners uit beide dorpen uitgenodigd door Fluvium schoolbestuurder Jeroen Goes om over de fusie geïnformeerd te worden en ook om input te leveren voor onderzoek dat binnenkort van start gaat. Dit was tijdens een speciale bijeenkomst in het gemeentehuis van Geldermalsen. ,,Wij streven als Fluvium zo dichtbij mogelijk onderwijs na, maar als een school onder de zestig leerlingen zakt en de prognoses voor de toekomst ongunstig zijn zoals nu in Buurmalsen kun je dat niet op z'n beloop laten,'' aldus Jeroen Goes. De toekomst van de basisschool de Malsenburg in Buurmalsen ziet er niet al te rooskleurig uit. Relatief veel ouders in dit dorp kiezen namelijk voor het reformatorische onderwijs. Van de 100 kinderen in de basisschoolleeftijd gaan er 40 buiten het dorp naar school. Daardoor krimpt de school hard. Dit zorgt er weer voor dat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook de instandhouding van de school in gevaar komt.

Leefbaarheid

Voor de inwoners van Buurmalsen die niet direct bij de scholen betrokken zijn was dit toch wel een onverwacht feit. Zij maakten dan ook hun zorgen kenbaar, die betroffen met name de leefbaarheid in Buurmalsen als de school uit het centrum van het dorp zou verdwijnen. Jeroen Goes gaf echter aan dat je verder moet durven kijken dan 10 jaar vooruit. ,,We willen een nieuwe school neerzetten die toekomstbestendig is en waar je minstens 40 jaar mee vooruit kunt. Door de ligging van jullie dorpen hebben we die mogelijkheid om door te fuseren iets heel moois te maken. Met name de school in Buurmalsen, maar ook die in Tricht, verkeren niet in een kwalitatief goede staat. Nieuwbouw is een logische keuze.’’ Ondertussen wordt ook al hard gewerkt aan een gezamenlijke onderwijsvisie. ,,Met het beste van beide scholen. Binnen een jaar is daar duidelijkheid over.’’ De overstap naar een nieuwe locatie is vaak voor ouders moeilijker dan voor kinderen. Die doen dat bijna allemaal moeiteloos, is de ervaring van Goes. ,,Je kunt uitgaan van allerlei beren op de weg, je kunt beter uitgaan van hoe houden we goed onderwijs aan deze kant van de Linge. Je moet niet gokken dat het wellicht toch nog beter gaat met het aantal kinderen in Buurmalsen. Ik ben zelf niet het onderwijs in gegaan om te gokken met kinderen. We willen geen risico nemen en afwachten tot het echt mis gaat en de laatste ouder het licht op school uitdoet. Wij willen zorgen voor goed onderwijs voor jullie kinderen en de kinderen van de toekomst. En wij doen er alles aan om kwalitatief goed openbaar onderwijs aan die kant van de Linge te behouden.’’

Input gevraagd

Naast Jeroen Goes van stichting Fluvium was ook Martijn Droge, adviseur voor de gemeente Geldermalsen, aanwezig. De aanwezigen hebben o.a. input geleverd voor aandachtspunten in het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente zal laten uitvoeren naar eventuele nieuwbouw voor de samengevoegde scholen. U moet dan denken aan: verkeersveiligheid en bereikbaarheid, ligging, voorkeur voor een Integraal Kind Centrum (IKC), veel speelgelegenheid, laagbouw etc.

De Dorpskrant Tricht zal over het vervolg blijven berichten.