Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Dorpsgesprek over de toekomst van Tricht in de nieuwe gemeente West Betuwe

DORPSHUIS - In het voorjaar van 2018 worden in alle 26 dorpen/steden van de nieuwe gemeente West Betuwe zogenaamde dorpsgesprekken gehouden. Dit met het idee dat de toekomst van elk dorp binnen West Betuwe in de handen van de inwoners van dat dorp ligt. Daarom wordt aan inwoners gevraagd mee te denken en mee te doen aan de dorpsgesprekken. Het biedt de mogelijkheid om te laten horen wat men belangrijk vindt in/voor het dorp en waar men trots op is. Ook kan men aangeven wat er beter kan in uw dorp. Zo willen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samen met inwoners bouwen aan de nieuwe gemeente. Er wordt ook in gesprek gegaan met mensen uit het buitengebied, ondernemers en het sociaal maatschappelijk veld. West Betuwe komt eraan en met ieders inbreng komt er een ‘Bidbook’ voor de op 21 november te kiezen nieuwe gemeenteraad waarin inwoners aangeven waar ze trots op zijn en hoe ze de toekomst graag zien.

Het dorpsgesprek in Tricht staat gepland op woensdagavond 11 april en wordt gehouden in het Dorpshuis Tricht. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Elk huishouden ontvangt nog een uitnodiging in de brievenbus.