Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Gezamenlijke aanpak integratie statushouders

In een persbericht laat de gemeente Geldermalsen weten tevreden te zijn over de integratie en huisvesting van statushouders in de gemeente. Het aantal statushouders dat de gemeente in 2017 moest huisvesten, is gehaald. De verwachting is dat de huisvesting voor het eerste halfjaar in 2018 (20) ook gaat lukken. Sinds september 2017 doen 24 statushouders die nog maar kort in Geldermalsen wonen mee aan het project ‘Samen aan de slag met statushouders’ van de gemeente Geldermalsen. Statushouders die moeten inburgeren, werken meteen ook aan participatie, het vinden van werk en het leren van de Nederlandse taal. In het project werkt de gemeente nauw samen met een kerngroep. In deze kerngroep zitten Werkzaak Rivierenland, VluchtelingenWerk, Welzijn West Betuwe. Daarnaast zijn de stichting Integreren doe je samen!, Mozaïek Welzijn, GGD, Bibliotheek Rivierenland en Vita Run actief in het project.

Maatwerk

De samenwerkende organisaties begeleiden de statushouders gedurende 18 maanden intensief bij de integratie in hun directe omgeving. Voor iedere statushouder is de begeleiding en aanpak anders.

Verantwoordelijk wethouder Niko Wiendels hoort positieve geluiden van de deelnemende nieuwe inwoners. “De statushouders zijn verheugd met de intensieve begeleiding en aandacht die zij krijgen. Ze werken goed mee en komen afspraken na. Soms stellen we verwachtingen bij. Bijvoorbeeld omdat een statushouder niet zondermeer het oude beroep in Nederland weer kan oppakken. Deze aanpak vraagt intensieve begeleiding en bereidwillige organisaties en instanties die statushouders een stageplek of werk willen aanbieden.”