Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Passiemuziek in Pieterskerk

PIETERSKERK – Ook voor in de agenda: op 30 maart, ‘Goede Vrijdag’, wordt in de St. Pieterkerk te Tricht een Passiedienst gehouden. Evenals in 2014 (Johannespassie) en 2016 (Mattheuspassie) wordt ook dit jaar weer een Passie gezongen door het koor Con Amore uit Sleeuwijk. Dit jaar zal de Marcuspassie ten gehore worden gebracht. Alle Passies zijn gemaakt door de dirigent van het koor Jaap Kwakkel die ook deze avond de algehele leiding zal hebben. De Marcuspassie is een Passie waarin koor en gemeente afwisselend bekende liederen zullen zingen maar waar ook nieuwe muziek ten gehore gebracht zal worden die speciaal voor deze Marcuspassie is gecomponeerd. Een mooi uur om in deze Stille week bij elkaar te zijn.

Medewerking wordt verleend door Tjitske Kwakkel-Homma op altviool, Celis Dekker op orgel, Dirk Jan Brans zal de evangelist vertolken. Hans Crielaard en Dirk Ruiter zullen de stemmen zijn van Pilatus/Hogepriester en Jezus, enkele koorleden zullen kleinere rollen vervullen. Algehele leiding Jaap Kwakkel.

Goede Vrijdag 30 maart 2018, aanvang 19.30 uur in de St. Pieterkerk.