Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Vrijdag 23 maart filmavond Son of Man

KERK - Son of Man is de eerste passiefilm met in de hoofdrol een zwarte Jezus. Het lijdensverhaal van Jezus is in een hedendaagse Township in Zuid-Afrika geplaatst. Het Christendom komt daarbij als een verrassende en confronterende boodschap naar voren. In het filmverhaal is de politieke situatie in Zuid-Afrika gespannen. Men is op weg naar democratie, maar is er veel geweld en onrecht. In al dat tumult wordt bij een eenvoudig echtpaar een goddelijk kind geboren. Als jongvolwassene trekt hij naar de stad, vergezeld van enkele verzetsstrijders. Hij eist van hen dat zij hun wapens vooraf inleveren. In de stad confronteert hij de machthebbers met zijn visie op geweldloos verzet en solidariteit. De gezagsdragers besluiten dat de Mensenzoon moet verdwijnen, zonder dat daarover tumult ontstaat. De Afrikaanse ritmes en zang geven een krachtige bezieling aan deze indringende film. Voor een Europees publiek kan de film dienen als een spiegel: je kan je de vraag stellen wat het christendom betekent tegenover onze eigen normen en waarden. (bron: KU Leuven)

23 maart. Aanvang 20.00 uur. Plaats: Sint Pieter.