Jaargang 16, nummer 4
22 februari 2018

Referendum

DORPSHUIS – Op woensdag 21 maart wordt een raadgevend referendum over Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Het referendum wordt in de meeste gemeenten gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen. Met het oog op de herindeling wordt in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal alleen het referendum georganiseerd. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente West Betuwe zijn pas op 21 november van dit jaar. Het stembureau in Tricht is in het Dorpshuis. Alle stemgerechtigden ontvangen binnenkort een stempas.

Raadgevend referendum

Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking of instemming van de wet kan niet worden afgedwongen.