Jaargang 16, nummer 3
26 januari 2018

Alvast voor in de agenda: Informatieavond brandveiligheid in huis

DORPSHUIS - Dinsdag 6 maart is er een speciale DDD-AVOND over brandveiligheid. De meeste branden in Nederland zijn woningbranden. In woningen vallen dan ook de meeste slachtoffers. Ook in Gelderland hebben we hiermee te maken. De brandweer geeft daarom voorlichting over brandveiligheid in de eigen woonomgeving. Tijdens de voorlichting wordt geïnformeerd over de meest voorkomende oorzaken van brand, de aanwezigheid van rookmelders in de woning, het hebben van een vluchtplan en hoe te handelen bij brand.

Over deze onderwerpen wordt met elkaar in gesprek gegaan. Daarnaast is er voldoende tijd om vragen te stellen over brandveiligheid in de eigen woning.

Een ieder is dan ook van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De inloop is vanaf 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Gratis toegang.