Jaargang 16, nummer 3
26 januari 2018

Starterslening nu voor alle koopwoningen in hele gemeente

GELDERMALSEN - De gemeente Geldermalsen maakt de huidige regeling voor de Starterslening ook beschikbaar voor de aankoop van een bestaande woning. De starterslening was tot nu toe alleen mogelijk voor het kopen van een woning in De Plantage. Nu komen alle koopwoningen in de gehele gemeente in aanmerking. Het verruimen van de mogelijkheden zal naar verwachting de doorstroming in de woningvoorraad ten goede komen. Met de Starterslening wordt het kopen van een woning voor meer mensen bereikbaar. Hierdoor zullen bestaande woningen gemakkelijker een nieuwe koper vinden. Ook huiseigenaren die willen doorstromen naar een volgende woning, hebben hier profijt van, wat goed is om doorstroom op gang te brengen.

Voorwaarden

Aan de starterslening zitten wel een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om de eerste koopwoning van koper en de hypotheek moet onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) vallen. De hoogte van de Starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van 35.000 euro, de aanvrager moet de woning zelf gaan bewonen en de maximale verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan 259.700 euro. Voorlopig geldt ook nog dat de hoofdkostwinnaar maximaal 30 jaar oud mag zijn op de datum van de ontvangst van de aanvraag. Op verzoek van de gemeenteraad van Geldermalsen wordt dit criterium losgelaten (in Neerijnen en Lingewaal wordt namelijk ook geen leeftijdsgrens gehanteerd). Wanneer is nog niet duidelijk.

Meer informatie

De starterslening vraagt u aan bij de gemeente. De verdere afhandeling verloopt via een landelijke regeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zie 'www.geldermalsen.nl' en zoek “starterslening”. Hier zijn de voorwaarden vermeld, met daarbij het online aanvraagformulier. Algemene informatie over de Starterslening kunt u vinden op 'www.svn.nl.'