Jaargang 16, nummer 3
26 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie gemeente in Dorpshuis Tricht

DORPSHUIS – Het gemeentebestuur van Geldermalsen houdt ieder jaar aan het begin van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. Het was in meerdere opzichten een bijzondere bijeenkomst.

Veertigjarig jubileum

Dit jaar was voor het eerst het Dorpshuis van Tricht de locatie. De afgelopen jaren gebeurde dat meestal in het gemeentehuis in Geldermalsen. Burgemeester De Vries doorbrak vorig jaar de traditie door de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis van Rhenoy te houden. Daarnaast sprak in plaats van Miranda de Vries haar opvolger Jeroen Staatsen de nieuwjaarsboodschap uit. Hij memoreerde ook het feit dat de gemeente Geldermalsen op dit jaar haar veertigjarige jubileum viert. Per 1 januari 1978 fuseerden namelijk de voormalige gemeenten Geldermalsen, Beesd, Deil en Buurmalsen (de dorpen Buurmalsen en Tricht) tot een nieuwe gemeente die automatisch de naam van het grootste van de 11 dorpen kreeg: Geldermalsen. De nieuwe gemeente telde op die datum 19.880 inwoners. Veertig jaar later telt de gemeente 26.818 inwoners. Het meest bijzondere aan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Tricht was echter dat het de allerlaatste nieuwjaarsreceptie betrof. Per 1 januari houdt de gemeente Geldermalsen op te bestaan en gaat op in de nieuwe gemeente West Betuwe. In zijn nieuwjaarsboodschap prees de, tot aan de herindeling, waarnemend burgemeester zijn voorgangster. En liep in vogelvlucht langs de afgelopen veertig jaar. Zo noemde hij de woningbouwontwikkelingen, scholenbouw en scholenfusies, de evacuatie bij het hoog water en de MKZ-crisis. Maar ook stroomstoringen, tragische ongevallen en ontelbare grotere en kleinere sportieve en culturele activiteiten. Geldermalsen was ooit druk met het National Leisure Centre dat er niet kwam. En met de Betuwelijn die er wel kwam.

Ontwikkelingen rondom spoor

Hij wees er ook op dat dit jaar ook zeker in het teken van overleg en het uitwerken van concrete plannen en besluitvorming rond de herinrichting van het gebied rond het spoor in Tricht. ,,Het gemeentebestuur zal er zeker op toezien, dat de belangen van direct omwonenden zo goed mogelijk behartigd worden en dat belangrijke aandachtspunten als geluid- en trillinghinder niet naar de achtergrond verdwijnen.’’

West Betuwe

Daarnaast noemde hij het samen op weg gaan naar West Betuwe. ,,Een intensief, interessant, spannend en uitdagend proces waarbij wij u als inwoners zoveel mogelijk willen betrekken. Centraal daarbij staat de vraag wat u als inwoners voor uw dorp belangrijk vindt, in hoeverre u zelf nog verder dan nu al de regie in handen kunt en wilt nemen en tenslotte in welke vorm en mate u daarbij van de gemeente ondersteuning nodig heeft. Ook gaan we met u nadrukkelijk het gesprek aan over dienstverlening dichtbij en op maat.’’ In november staan dan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. ,,Er ligt een prachtige kans om samen invulling te geven aan de gemeenschap van de toekomst. Vandaar mijn oproep: wees geen ‘waarnemer’ maar doe mee!’’

Hij dankte vervolgens de vrijwilligers van het Dorpshuis voor de uitstekende ontvangst en kondigde vervolgens de dankzij muziektheatervoorstelling ‘Wind’ ontstane gelegenheidsformatie ‘De nozems en de non’ aan. Onder het genot hiervan, en hapjes en drankjes, werd de avond informeel voortgezet.