Jaargang 16, nummer 3
26 januari 2018

Vrijwilligers VPTZ in het zonnetje gezet

GELDERMALSEN - Vrijwilligers van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Geldermalsen & Neerijnen zijn in december in het zonnetje gezet. In de Pluk genoten de vrijwilligers samen met de twee coördinatoren en het bestuur van een heerlijk driegangen diner. Dit diner was gekookt door het bestuur van de VPTZ. Het bestuur wilde zo de vrijwilligers van de VPTZ bedanken voor hun waardevolle werk. Deze vrijwilligers zetten zich het gehele jaar door, zowel overdag, in de avonduren en in de nachten belangeloos in. Zij ondersteunen mantelzorgers die thuis zorgen voor een ziek familielid die terminaal ziek is.

Laatste levensfase

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving doorbrengen. Juist met het einde van hun leven in zicht, hebben mensen behoefte aan een luisterend oor en hun dierbaren die dichtbij zijn. In een dergelijk situatie komt veel van de zorg op de schouders van de partner, familie of vrienden terecht. In deze soms moeilijke periode kan een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Geldermalsen-Neerijnen. De hulp en ondersteuning van de VPTZ is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op 'www.vptz-geldermalsen-neerijnen.nl' . Of bel met de coördinatoren: Elly Hol - de Bie, tel. (06)29 48 22 33 of Lianne Fust, tel. (06)29 49 09 86. Mailen kan ook: vptzgeldermalsenneerijnen@gmail.com