Jaargang 16, nummer 3
26 januari 2018

‘Mensen helpen mens te blijven’, door Henk Fonteyn

DORPSHUIS - Oud-dorpsgenoot en voormalig Trichts predikant vertelt tijdens de DDD-avond van 13 februari over zijn werk bij de krijgsmacht. Henk Fonteyn was van 1984 tot het voorjaar van 2001 predikant van de protestantse gemeente van Tricht. In 2001 besloot hij, tot verbazing van sommigen, de kerk te verruilen voor de krijgsmacht. Henk Fonteyn volgde een verkorte officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie en werd geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht, met plaatsingen in Bussum, Soesterberg, Den Haag, Woensdrecht (een uitstapje naar de Koninklijke Luchtmacht) en tenslotte op het militair vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heide. Gedurende de dertien jaar dat hij bij Defensie werkzaam was heeft hij in meerdere missies geparticipeerd, in Bosnië en Afghanistan. Op dinsdagavond 13 februari vertelt hij, inmiddels met functioneel leeftijdsontslag, over zijn jaren in het leger, over de militaire cultuur waarin hij zijn weg moest leren vinden, over de betekenis van het werk van geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht, over de zin en onzin van militaire missies, over het spanningsveld tussen front en thuisfront. Dorpshuis, dinsdag 13 februari om 20.00 uur. Gratis toegang.