Jaargang 16, nummer 3
26 januari 2018

Het verhaal van West Betuwe bij scholingscursus voor vrouwen

GELDERMALSEN – Dorpsgenoot Kees Terlouw, politiek geograaf bij de Universiteit Utrecht, is een van de sprekers tijdens de 37e politieke en maatschappelijke scholingscursus voor vrouwen die op maandagavond 12 februari in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen van start gaat. De cursus is een initiatief van de werkgroep PSC met daarin onder andere dorpsgenote (en redactielid van de Dorpskrant Tricht) Rita Boer Rookhuiszen. Herdindeling

Met de aanstaande herindeling van de gemeente Geldermalsen met de buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal was het voor de werkgroep niet moeilijk om een overkoepelend onderwerp voor de cursus te vinden. Wat is de achtergrond van die nieuwe gemeente en wat betekent dat eigenlijk voor ons als inwoners van een van de 26 dorpen/stadjes in dat gebied.

Maandag 12 februari komen Loes van Ruijven, burgemeester van de gemeente Lingewaal, en Mirjam Kersbergen, kwartiermaker fusiegemeente West Betuwe het hoe (wat moet er allemaal geregeld worden om van drie gemeenten een nieuwe gemeente te vormen), waarom (wat zijn de voordelen) en de gevolgen (voor inwoners en bestuur) van die herindeling uitleggen. Kees Terlouw zal op maandag 19 februari uitleggen wat het betekent voor jouw dorp en de dorpsidentiteit om op te gaan in een groter geheel. Blijven dorpen gewoon zichzelf of niet?

Cultuurhistorie

Maandag 5 maart is Hans Renes, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam en docent Historische Geografie en Erfgoed aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam te gast. Hij is als inwoner van Asperen ook inwoner van de nieuwe gemeente en geeft uitleg over de cultuurhistorie van West Betuwe. Wat typeert de mensen en het landschap in het gebied van West Betuwe. Deze avond presenteren ook lokale cultuurhistorische verenigingen zich en is er medewerking van het Regionaal Archief Rivierenland. Tot slot zal Roelof Bleker, dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland.

Waterveiligheid

Eeuwenlang is er een strijd tegen de dreiging van de rivieren gevoerd. Dat heeft een grote invloed gehad op de West Betuwe. Met het project Ruimte voor de Rivier wil men een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving realiseren door meer ruimte voor het rivierwater te creëren. Het Waterschap Rivierenland is een van de betrokken partijen. De cursus wordt afgesloten met een dagexcursie op vrijdag 6 april waarbij vanuit Zaltbommel gevaren wordt op de rivier de Waal. CDA fractievoorzitter Dittie van Zee uit de gemeente Lingewaal vaart mee om te duiden wat de emotionele impact van het project Ruimt voor de Rivier op bewoners van het gebied heeft.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 25,- te voldoen op de eerste cursusavond.

Het is ook mogelijk een afzonderlijke cursusavond bij te wonen, de kosten bedragen dan € 7,50. Deelname aan de excursie (inclusief lunch) € 15,00. Eveneens te voldoen op de eerste cursusavond. De cursusavonden worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van Geldermalsen, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Aanmelden

Opgave voor deelname aan de cursus kan via e-mail: pscgeldermalsen@gmail.com onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bij opgave van meerdere deelneemsters ook hun gegevens doorgeven. Telefonisch aanmelden kan op maandag 29 januari bij Marian van Meenen ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur: 0345-572217. Meer informatie op 'www.pscgeldermalsen.nl'