Jaargang 16, nummer 1
24 november 2017

Gouden bruiloft

BULKSTRAAT – Het echtpaar Cornelis Wierks en Judith Wierks-de Bruin, dat woont aan de Bulkstraat, vierde donderdag 16 november het heugelijke feit dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk waren getreden. De bruidegom is geboren en getogen in Tricht, zijn bruid komt uit Geldermalsen. Het paar ontmoette elkaar ‘achter het oude politiebureau’, in het centrum van Geldermalsen, destijds een populaire plek voor jongelui om elkaar te ontmoeten. Het echtpaar kreeg drie dochters en drie zonen. Daarnaast 14 kleinkinderen, het eerste kleinkind overleed helaas vlak na de geboorte. De heer des huizes werkte bij van Kessel en later bij de Heidemij.

Het echtpaar Wierks trouwde een klein half jaar na de windhoos en woont op de plek waar voor de windhoos toesloeg het huis met slagerij van de familie Wierks stond. Door de ramp verloren zij (schoon)zus en nichtje.

Na de ramp lukte het niet meer om de slagerij te herbouwen. Het voormalige rampgebied kreeg een heel ander aanzien. Het gemeentebestuur van destijds de gemeente Buurmalsen wilde graag dat boerderijen buiten het dorp gebouwd zouden worden, er was een ruilverkaveling aan de gang die dat verhuizen vanuit de dorpskernen naar het buitengebied stimuleerde. De familie Wierks bleef in het dorp maar kreeg geen toestemming om ook hun oude schuren te herbouwen. Rondom de nieuw gebouwde woning van de familie Wierks kwam uiteindelijk in plaats van een grote boomgaard een compleet nieuwe woonwijk te staan aan de Bulkstraat, de 25 Juni straat, de Bulkhof en de Donkere Gaard. Schuin tegenover hun woning is een plantsoen met daarin het windhoosmonument.

Wethouder Ronald van Meijgaarden kwam op bezoek om namens het gemeentebestuur van Geldermalsen de felicitaties over te brengen. Naast een mooi boeket bloemen ontving het bruidspaar een kleurenkopie van hun originele trouwakte.

Het jubileum is in familiekring gevierd.