Jaargang 16, nummer 1
24 november 2017

Corsowagen zoekt actieve vrijwilligers

BUURMALSEN - Zaterdag 11 november heeft corsoclub Buurmalsen-Tricht het Corsojaar 2017 afgesloten met een klein maar gezellig slotfeestje. Dit was tevens zo’n moment waarop voorzitter Arie Hakkert alle aanwezige vrijwilligers toesprak en het afgelopen corsojaar doornam. Hierbij kwam ook het afscheid aan de orde van een 3-tal bestuursleden en dit is toch wel een dingetje.

De Stichting Corsowagen Buurmalsen-Tricht ziet al een aantal jaren het aantal vrijwilligers teruglopen. Dit komt o.a. doordat oudere vrijwilligers door afnemende gezondheid niet meer de energie hebben een bijdrage te leveren, wat zij uiteraard nog wel heel graag willen. Aan de andere kant is er vanuit de jeugd minder interesse om aan een corsowagen mee te bouwen. Scholieren en ouders met kinderen hebben het vandaag de dag zeer druk om aan al hun dagelijkse verplichtingen invulling te geven. Als daarbij ook nog in het voorjaar en nazomer periode een corsowagen gebouwd en beplakt moet worden waar heel wat arbeidsuren in gaan zitten, is vaak de corsoclub het eerste hobbyproject dat afvalt. Dit merken wij al een paar jaar tijdens onze plakavonden en zo ook tijdens de laatste plakweek voor het fruitcorso. Het is dan altijd weer spannend of wij onze wagen wel tijdig gereed hebben om naar Tiel te kunnen gaan. Hiermee gaat ook de kwaliteit en ervaring van onze wagenbouw achteruit en/of zelfs verloren.

Vrijwilligersavond

Dit zijn wel twee belangrijke zaken waarmee de corsoclub van doen heeft. Het is o.a. daarom dat er op dinsdag 21 november een vrijwilligersbijeenkomst was waar het bestuur met zijn vrijwilligers, maar ook met corsoliefhebbers in gesprek ging om de toekomst te bespreken van de corsoclub. Ook werd tijdens de vrijwilligersbijeenkomst ingegaan op het persbericht van de Stichting 4-Stromenland van donderdag 9 november waarin aangekondigde veranderingen in het komende fruitcorso van 2018 zijn gedaan, zoals een toevoeging aan het programma ‘Fruitcorso by night’.

Bestuursleden gevraag

Voor het bestuur zijn wij op korte termijn in ieder geval op zoek naar een penningmeester, maar ook voor de functie van algemeen bestuurder kunnen wij wel versterking gebruiken en daarbij verwelkomen wij graag nieuwe mensen (alle leeftijden) die het leuk vinden om mee te denken en bouwen aan een mooie corsowagen.

Bestuur corsowagen Buurmalsen-Tricht