Jaargang 16, nummer 1
24 november 2017

Welzijn West Betuwe

GELDERMALSEN - De welzijnsstichtingen WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen zijn samengevoegd tot één brede welzijnsorganisatie Welzijn West Betuwe. Daarbij hoorde ook een nieuw logo dat vrijdag 20 oktober feestelijk werd onthuld in het bijzijn van ongeveer 125 vrijwilligers.

Welzijn West Betuwe biedt specialistische kennis op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk, sport, cultuur, jeugd- en ouderenwerk. Marco van Westerlaak, directeur Welzijn West Betuwe: “Door preventief te werken, uit te gaan van de mogelijkheden en gebruik te maken van de sociale omgeving, kunnen we ook in een vergrijzende en ontgroenende omgeving ondersteuning blijven bieden aan de kwetsbaren in de samenleving. We zetten dingen in gang, signaleren veranderingen en voorkomen daarmee problemen. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de gemeente en andere samenwerkingspartners.”

Over Welzijn West Betuwe

Welzijn West Betuwe zet zich als brede welzijnsorganisatie in om de leefbaarheid voor alle inwoners in alle 26 kernen te verbeteren. Met lokale binding en betrokkenheid. De medewerkers en ruim 500 vrijwilligers vormen de ogen en oren in de kernen. Hierdoor is Welzijn West Betuwe de verbindende schakel tussen burger, organisaties en de gemeente. Dit komt onder andere tot uiting in de ondersteuning van allerlei burgerinitiatieven, de inzet van vrijwilligers bij hulpbehoevenden, de zorg voor kwetsbaren in de samenleving, de organisatie van diverse sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en ouderen, de ondersteuning van dorpshuizen, de dienstverlening op het gebied van mobiliteit en langer thuis wonen en de bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. Meer informatie: 'www.welzijnwestbetuwe.nl'