Jaargang 15, nummer 11
27 oktober 2017

Gemeente verruimt regeling voor inwoners met een chronische ziekte

De gemeente Geldermalsen verruimt de regeling Meerkosten voor een chronische ziekte. Daardoor kunnen meer inwoners gebruik maken van de regeling. Ook het bedrag dat wordt uitgekeerd, is verhoogd. Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, hebben vaak hoge kosten als gevolg van bijvoorbeeld medicijngebruik, artsenbezoek (reiskosten) en kosten voor (fysio)therapiebehandelingen. Inwoners die in aanmerking komen voor de regeling ontvangen een jaarlijkse eenmalige bijdrage van € 350.

Het eenmalige bedrag dat mensen krijgen uitgekeerd, was in de oude regeling € 250. In de nieuwe regeling is ook de maximale inkomensgrens verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat de aanvrager in aanmerking komt voor een bijdrage als het inkomen (exclusief vakantietoeslag) van de aanvrager (samen met de eventuele partner) niet meer bedraagt dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

Aanvragen

In vergelijking met de oude regeling krijgen inwoners langer de tijd om de bijdrage bij de gemeente aan te vragen. De bijdrage voor 2017 kan nu in de periode 1 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018 worden aangevraagd. De bijdrage kan worden aangevraagd door inwoners van de gemeente Geldermalsen van 18 jaar of ouder met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen de aanvraag doen. Verder moet de aanvrager de Nederlandse nationaliteit bezitten of rechtmatig in Nederland verblijven. Inwoners die een aanvraag willen doen, kunnen een aanvraagformulier downloaden op de website ('www.geldermalsen.nl', zoek op ‘minimaregelingen’). Het aanvraagformulier kan ook worden aangevraagd bij het Klantencontactcentrum van de gemeente, telefoon (0345) 586611 of via de mail info@geldermalsen.nl.

Beter mee doen

Met deze regeling en verruiming wil de gemeente Geldermalsen inwoners met een chronische kwetsbaarheid beter bereiken en een steuntje in de rug geven.