Jaargang 15, nummer 11
27 oktober 2017

Samenwerking basisscholen Tricht en Buurmalsen

BUURMALSEN – Op woensdag 4 oktober zijn de teams van Op 't Hof en de Malsenburg bij elkaar geweest voor een studiemiddag. Deze middag stond geheel in het teken van de voorgenomen fusie van de scholen van Tricht en Buurmalsen. Inmiddels is er ook een projectgroep geïnstalleerd. In de projectgroep zitten de beide directeuren, twee leden van de medezeggenschapsraden en twee teamleden (van iedere school één). Er is ook een externe begeleider van het proces. Dit schooljaar wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een fusie. Hiertoe worden werkgroepen ingericht. De uitkomsten worden gepresenteerd in een zogenaamde FER (Fusie Effect Rapportage). Op donderdag 30 november is er een informatieavond voor ouders van beide scholen.