Jaargang 15, nummer 11
27 oktober 2017

Je kunt stemmen!

Ook op de aanvragen vanuit Tricht voor Leefbaarheidbudget Gemeente Geldermalsen!

Verschillende aanvragen die vanuit Tricht bij de Gemeente Geldermalsen ingediend zijn voor de toekenning van het Leefbaarheidbudget 2017 zijn goedgekeurd! Dat is mooi! Dus mogen alle inwoners van Tricht van 12 jaar en ouder er vanaf vrijdag 27 oktober op stemmen. De initiatieven met de meeste stemmen vallen in de prijzen. Er worden 10 kleinere initiatieven (€ 5000) en 5 grote (€ 10000) beloond. Daar is jouw hulp hard bij nodig.

Waar hebben we het over?

1. Het Platform Tricht Springlevend.

Sinds een paar maanden komen vertegenwoordigers van verschillende Trichtse verenigingen, vrijwilligersgroepen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties en instellingen geregeld bij elkaar om te bespreken hoe we elkaar en de inwoners van Tricht kunnen steunen om Tricht ‘springlevend’ voor jong en oud te houden. De leefbaarheidgelden willen we inzetten voor communicatie, informatie en publiciteit. Een poster, een infoavond, informatieborden, flyers etc. het kost allemaal geld!

2. Biedt het Trichts talent een podium! Na overleg met verschillende kleinere initiatieven heeft het bestuur van het Dorpshuis Tricht heeft een aanvraag ingediend voor het Leefbaarheidbudget t.b.v. het realiseren van faciliteiten voor optredens van jonge en oudere Trichtse talenten op het gebied van spel, muziek, zang en toneel. Denk bijvoorbeeld aan de buiten-optredens op Burendag, tijdens de Levende Kerststal of bij spelactiviteiten in de Spelweek of door leerlingen van de basisschool in de gymzaal. De leefbaarheidgelden willen we gebruiken voor een kwalitatief ondersteunend ‘podium’ voor verschillende vormen van kunstzinnige uitingen. Binnen en buiten. Denk daarbij o.a. de aankleding/inrichting van het podium in en rondom ons Dorpshuis en inzet van licht- en geluidsmateriaal.

3. 40e organisatie van het 11 dorpenspel in Tricht

Van 28 juni 2018 tot en met 1 juli 2018 zal het elfdorpenspel voor de 40e keer georganiseerd worden. Tricht is na de winst in 2016 en 2017 opnieuw aan de beurt om dit spektakel te organiseren. Deze 40e keer is een jubileum waarbij we ook terug willen kijken naar de historie van het elfdorpenspel.

Dit initiatief moet blijven! Het kost steeds meer moeite om vrijwilligers en financiën te organiseren voor een evenement van deze grootte. Bijdragen vanuit de gemeenschap zorgen er dan voor dat dit spektakel beter te organiseren is en we de deelnemende dorpen een volwaardig programma kunnen bieden.

4.Swingende muziekles voor basisschool op ´t hof door muziekvereniging OZOD

Harmonie OZOD uit Tricht wil de kinderen uit Tricht kennis laten maken met het plezier van samen muziek maken met echte muziekinstrumenten. Groep 6 zal 8 lessen op de pBuzz krijgen, een soort kunststof trombone. Zij zullen les krijgen in toonhoogte, melodie en samenspel. Groep 7 zal zich gaan richten op ritmes, door verschillende soorten slagwerkinstrumenten te gebruiken. Ze zullen ontdekken dat met verschillende ritmes iets al snel kan klinken als swingende muziek. Groep 8 krijgt blokfluitles, gebaseerd op algemene muzikale vorming. Zij gaan echt in op het noten lezen met bladmuziek en samen melodieën kunnen spelen.

Aan het eind van 8 muzieklessen zal elke klas een stuk ten gehore brengen op het zomeravondconcert van OZOD. Jong en oud maken die avond samen muziek en er is volop aandacht voor de diverse instrumenten.

5.Moderniseren (restylen) van de kantine van vvTricht

De kantine van VV Tricht is één van de "peilers" van de vereniging. Hier wordt gelachen, gehuild, gediscussieerd en gevierd. Deze kantine (inclusief voorportaal, keuken en bestuurskamer) mag wel eens grondig opgefrist worden. De vloerafwerking moet worden vernieuwd en het geheel moet een nieuwe frisse groen/witte (clubkleuren) uitstraling krijgen.

Doordat over het geheel de kosten voor de vereniging oplopen is er geen of onvoldoende budget beschikbaar om de kantine eens flink onder handen te nemen. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud maar zo af en toe willen ze ook wel eens wat leuks realiseren. Zo links en rechts mogen de puntjes wel weer eens op de i gezet worden.

Hoe werkt het?

Op 26 oktober worden de aanvragen middels een pitch en een infomarkt in het Gemeentehuis gepromoot. Vanaf 27 oktober t/m 19 november kunnen alle inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 12 jaar en ouder stemmen. Iedereen kan twee stemmen uitbrengen: één stem op grote projecten (tot 10.000 euro) en één stem op kleine projecten (tot 5.000 euro). Voor meer info over de leefbaarheidbudgetten: https://'www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget.'

Mogen we alvast een beroep op je doen om mee te stemmen? Doen!