Jaargang 15, nummer 11
27 oktober 2017

Huis aan huis collectes in november

In de maand november zijn weer een aantal landelijke collectes.

Van 29 oktober t/m 4 november: Diabetes Fonds Nederland

Van 5 t/m 11 november: Stichting Alzheimer Nederland

Van 12 t/m 18 november: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Van 19 t/m 25 november: Nationaal MS Fonds

Van 26 november tot en met 2 december: Leger des Heils