Jaargang 15, nummer 11
27 oktober 2017

Van Dorpsraad naar Dorpsberaad?

Op 10 okt kwamen op initiatief van de Dorpsraad en het bestuur van het Dorpshuis een aantal bestuursleden van Trichtse Instanties en Verenigingen bij elkaar. Doel van deze bijeenkomst was om te kijken hoe Tricht zich in de nieuwe gemeente West Betuwe in de kijker kan spelen. Als één van de 26 kernen is het belangrijk dat de leefbaarheid van Tricht over het voetlicht wordt gebracht.

Daar is toch de Dorpsraad voor?

De Dorpsraad heeft een belangrijk minpunt: het heeft nauwelijks draagvlak in het dorp en dus weinig slagkracht bij de gemeente. Spreken namens het dorp is zeker als het wat ingewikkelder zaken betreft voor de Dorpsraad erg moeilijk. Er is te weinig binding met het dorp. Niet omdat de leden van de Dorpsraad niet deugen, maar er is simpelweg te weinig animo. Ook de gemeente zelf is op zoek naar manieren om met de nieuwe kernen in gesprek te komen, zo blijkt uit gesprekken met de nieuwe dorpsambtenaar voor Tricht, dhr. van Tilborg.

Maar gezien de ontwikkeling van een zich terugtrekkende overheid die steeds meer overlaat aan burgers en particuliere initiatieven is het belangrijk dat er een collectief geluid richting de gemeente gaat. Alleen zo kunnen zaken op het gebied van leefbaarheid met een zeker gewicht worden neergelegd en tot resultaat leiden.

Voorzieningen

Het gaat om het voortbestaan van de school, woningen voor jonge gezinnen, woningen en voorzieningen voor ouderen, de infrastructuur en openbare ruimte, veiligheid, projecten als een dorpspark en evenementen die verbinden en dorpelingen bij elkaar brengt etc. De Dorpsraad lukt dit niet, maar hoe krijgen we dat dan wel voor elkaar? Om antwoord te krijgen op die vraag namen Dorpsraad en Dorpshuis het initiatief om deze vraag eens met de vertegenwoordigers van de grootste verenigingen te bespreken. Denkt u aan de oranje vereniging, de kerk, OZOD, v.v. Tricht. Andere clubs en verenigingen waren ook uitgenodigd, maar konden of wilden niet.

Toekomst Tricht

Op 10 okt kwam naar voren: De clubs, verenigingen en instanties als de kerk hebben zo hun eigen lijnen met de gemeente en dat moet zo blijven. Als het gaat om hun eigen kwesties, zijn zij mans genoeg om voor zichzelf te zorgen. Wel bleek uit het gesprek dat alle verenigingen zich zorgen maken over de toekomst van de leefbaarheid in Tricht, bijv. omdat er weinig jonge aanwas is, er minder vrijwilligers zijn, meer ouderen, minder voorzieningen etc. Men was het erover eens dat samenwerking en afstemming over activiteiten van groot belang is.

Ook was men het eens dat het noodzakelijk is om een gezamenlijk geluid naar de gemeente West Betuwe te laten horen. En dat er met enige regelmaat bij elkaar gekomen moet worden om dat geluid af te stemmen. Te denken valt aan 3-4 keer per jaar. De bestuurders kunnen dan hun achterban informeren en ook het geluid van hun achterban meenemen naar het overleg. Dorpsberaad?

Voorlopig houden we vast aan een overleg van bestuurders om het belang hoog te houden.

Het overleg moet goed gestructureerd worden, om zo een breed gedragen geluid te krijgen, dat voortkomt uit diverse kanalen. Dat komt via de verenigingen, maar zal ook uit het dorp zelf moeten komen. De nieuwe overlegstructuur zou dat kunnen bewerkstelligen door bijv. inspraakavonden te organiseren in het dorpshuis. Dat is de richting die van de Dorpsraad een Dorpsberaad zou kunnen maken. Zo winnen we aan slagkracht en krijgen we zaken voor elkaar op het gebied van leefbaarheid in Tricht.

Wilt u als bestuur van een sport- of activiteitenclub of vereniging aansluiten, dan bent u van harte welkom op 16 jan. 2018 om 20.00 uur in het Dorpshuis. Of mailen naar ebomert@gmail.com

Ewout Bomert, namens dorpsraad Tricht.