Jaargang 15, nummer 10
29 september 2017

Plastic afval scheiden blijft belangrijk

REGIO - Een rapport dat het Centraal Plan Bureau (CPB) stelt dat het systeem van gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen verbeterd moet worden. De Avri die in de regio Rivierenland en ook in Tricht het afval inzamelt is het hier mee eens en benadrukt dat het wel heel belangrijk is dat inwoners hun kunststof verpakkingen en drankkartons goed blijven scheiden. Want milieuwinst is er wel degelijk.

Minder zwerfafval door statiegeld

Uit het CPB-rapport blijkt dat er kunststof verpakkingen worden geproduceerd zoals ‘pettrays’ (kunststof bakjes voor fruit en vlees) en plastic folies, die wel ingezameld, maar niet gerecycled kunnen worden. Daardoor moet een deel van het apart ingezamelde kunststof nu verbrand worden. Ook wordt uit het onderzoek duidelijk dat het systeem niet bijdraagt aan het voorkomen van de plastic soep in de oceaan en niet bijdraagt aan het voorkomen van kunststof zwerfafval. Het CPB ziet statiegeld als een betere optie.

Avri voorstander van verbetering systeem

De Avri zamelt gescheiden kunststof verpakkingsafval in en heeft veel contact met de afnemers daarvan. De door het CPB gesignaleerde problemen zijn niet nieuw. De brancheorganisatie, de NVRD, werkt daarom al intensief samen met de industrie om het systeem te verbeteren.

Meer duidelijkheid voor consument

Avri is voorstander van het uitbreiden van de statiegeldregeling. Dit om de leefomgeving schoner te krijgen. Avri vindt ook dat de regelgeving een stuk strenger moet worden, bijvoorbeeld door het verbieden van niet recyclebare producten. Ook het huidige systeem waarbij het erg onduidelijk is welk plastic wel en welk plastic niet in de zak mag moet beter.

Plastic scheiden blijft belangrijk

Ondanks de noodzaak voor verbetering en de relatief geringe bijdrage aan het milieu werkt het huidige systeem volgens het CPB wel. Dit omdat een groot deel van het gescheiden kunststofafval wel wordt hergebruikt.