Jaargang 15, nummer 10
29 september 2017

Collectes voor 25 landelijke goede doelen

TRICHT - De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar in Tricht € 774,04 opgebracht, dankzij de gulle gevers in Tricht en 16 collectanten die zich daarvoor belangeloos hebben ingezet. Hartelijk bedankt hiervoor.

Afhankelijk van giften

Wij als collectanten krijgen regelmatig de opmerking “alweer een collecte”. Er zijn inderdaad 25 landelijke collectes, voor 25 verschillende goede doelen. Deze doelen zijn voor het grootste deel afhankelijk van uw giften, en de landelijke collecte is hierbij erg belangrijk. We horen ook steeds vaker dat mensen geen (klein)geld in huis hebben. Hiervoor een tip: zet een potje in de buurt van uw voor- of achterdeur, en vul dat af en toe aan met kleingeld, zodat u altijd snel het bedrag dat u wilt doneren bij de hand hebt. Een kleine moeite en het scheelt u en ons een heleboel tijd. Overigens zijn er ook steeds vaker mogelijkheden om per sms te doneren.

Ook collecteren?

Natuurlijk staat het u ook vrij om niet te willen geven. Geen probleem, dat kunt u altijd zeggen, maar als u ons voor de gesloten deur laat staan terwijl u wel thuis bent is dat niet fijn. Bedenk vooral dat wij niet voor ons zelf geld ophalen, maar voor een doel dat ons aan het hart gaat. En mocht u zelf een paar uurtjes over hebben om in een wijkje te collecteren of een collecte te organiseren, neem dan contact op met het fonds van uw keuze, of met mij, Yvonne Buck (0345 581047), dan breng ik u in contact met de plaatselijke organisator.

Hierbij het collecterooster tot aan het eind van het jaar:

Week 39 Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Week 40 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Week 41 Nederlandse Brandwondenstichting

Week 44 Diabetes Fonds Nederland

Week 45 Stichting Alzheimer Nederland

Week 46 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Week 47 Nationaal MS Fonds

Week 48 Leger des Heils

In december en januari zijn er geen landelijke collectes.