Jaargang 15, nummer 10
29 september 2017

Platform Tricht Springlevend

DORPSHUIS – Vertegenwoordigers van veel verenigingen en organisaties in Tricht kwamen woensdagavond 13 september voor de tweede keer bij elkaar in het kader van het initiatief ‘Tricht Springlevend’. Een kleine werkgroep heeft een vervolg gegeven aan het in 2014 vastgestelde Dorpsplan Tricht en onderzocht welke voorzieningen er allemaal in en om Tricht zijn.

Netwerk

Hun conclusie was: er is al heel veel, er hoeft niet iets nieuws opgezet te worden, maar meer contacten onderling zouden goed zijn zodat inwoners en organisaties in Tricht meer van elkaar weten en meer kunnen samenwerken. Dus geen nieuwe club oprichten maar meer zorgen dat iedereen deelneemt aan een informeel platform of netwerk dat een aantal keren per jaar bij elkaar komt en waarin mensen/groepen elkaar wellicht kunnen ondersteunen. Dit platform heeft de naam ‘Tricht Springlevend’ gekregen en wil ervoor zorgen dat het in ons dorp voor iedereen, jong en oud, goed toeven is. Er blijkt heel veel te gebeuren in en rondom Tricht en er zijn ook veel mogelijkheden voor ondersteuning mochten mensen minder zelfredzaam zijn. Dit is echter lang niet genoeg bekend. Hier wil het platform Tricht Springlevend aan werken. Een aantal thema’s zijn genoemd waar extra aandacht aan besteed zou kunnen worden. Zoals de mogelijkheden die er zijn op het gebied van vervoer, inkomensondersteuning, hulp bij administratie en/of het gebruik van internet, eten/voeding en activiteiten voor kinderen zoals naschoolse activiteiten.

Thema vervoer

Ongeveer elke twee maanden wordt een ander onderwerp onder de aandacht gebracht. Als eerste uit te werken thema is gekozen voor (openbaar) vervoer. Dit wordt door een aantal mensen uitgewerkt en het onderwerp wordt in de maand november via de Dorpskrant Tricht verspreid. Hiervoor stelt de diaconie van de Hervormde kerk eenmalig geld beschikbaar. Om de overige uitgaven te kunnen financieren gaat het platform een beroep doen op het leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen.

De volgende bijeenkomst van het platform Tricht Springlevend staat gepland op woensdag 22 november. De nieuwe dorpsambtenaar voor Tricht, Cor van Tilborg, zal daarvoor uitgenodigd worden (over de functie van dorpsambtenaar kunt u elders in de Dorpskrant meer lezen).