Jaargang 15, nummer 8
7 juli 2017

Oproep vijf gemeenten: zet goederenvervoer op het juiste spoor

REGGIO - Benut de Betuwelijn beter. Die conclusie trokken de aanwezigen bij de bijeenkomst op 28 juni met gemeenteraadsleden uit Den Bosch, Maasdriel, Neerijnen, Geldermalsen en Zaltbommel. Zij spraken over het voornemen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) om meer goederentreinen over het traject Meteren-Boxtel te laten rijden. De komende tijd vragen zij steun en actie voor het beter benutten van de Betuwelijn bij onder andere Tweede Kamerleden en leden van Provinciale Staten. De bijeenkomst werd georganiseerd door de collegeleden van deze gemeenten. Zij trekken gezamenlijk op in dit traject.

Betuwelijn nog niet optimaal benut

Gemeenten willen duidelijkheid van het ministerie van I&M over de capaciteit van de lijn. Harry de Vries, burgemeester van Neerijnen, woordvoerder namens de vijf gemeenten: “Wij menen dat de Betuwelijn veel beter benut kan worden dan nu het geval is. De Betuwelijn is immers specifiek gebouwd voor goederenvervoer, met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Onze indruk is dat de lijn nog lang niet optimaal gebruikt wordt. Het is te vaag wat de vervoersmogelijkheden op de Betuwelijn nog zijn, ook nadat de omleiding bij Emmerich, daar komt een omleiding want het spoor loopt nu dwars door de stad, gereed is.”

Minder goederentreinen op traject Meteren-Boxtel

De Vries: “Het aantal goederentreinen dat gepland is op dit traject wordt steeds bijgesteld. Waar ProRail eerst sprak over 166 goederentreinen per dag in 2030, gaat het volgens de laatste cijfers nog om 61 treinen in 2040. Dan is een bedrag van zo’n 160 miljoen voor de zuidwestboog, de aansluiting van de Betuweroute op het spoor Meteren-Boxtel, wel heel veel geld. Kan dat aantal treinen niet over de Betuwelijn?” Om de plannen mogelijk te maken op het spoor Meteren-Boxtel maakt ProRail een Ontwerp-Tracébesluit en een Milieueffectrapportage. In deze rapportage wordt uitgegaan van het aantal goederentreinen dat naar verwachting noodzakelijk is. Deze documenten liggen naar verwachting begin volgend jaar ter inzage.

Zorgen over trilling, geluid en veiligheid

De gemeenten maken zich zorgen over een toename van overlast qua geluid en trillingen áls er meer goederentreinen over het spoor tussen Meteren en Boxtel komen. Dit spoor loopt immers dwars door woongebieden. Met de aanleg van de woonwijken hoefde er nooit rekening gehouden te worden met de komst van dit goederenvervoer. Daarnaast nemen de externe veiligheidsrisico’s toe als er meer treinen met gevaarlijke stoffen over het spoor komen. De zorgen over trilling, geluid en veiligheid spelen uiteraard in de gemeente Geldermalsen en met name rondom het station en in het dorp Tricht in het bijzonder. Die zorgen worden nu breder gedeeld.