Jaargang 15, nummer 8
7 juli 2017

Gemeente Geldermalsen laat sociale gezicht zien

GELDERMALSEN - De gemeente Geldermalsen gaat inwoners en intermediairs de komende tijd uitgebreid informeren over de regelingen op het gebied van hulp en ondersteuning Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om regelingen om inwoners met een laag inkomen en hun kinderen deel te laten nemen aan sport en cultuuractiviteiten, bijzondere bijstand en andere minimaregelingen. Maar ook om ondersteuning op het gebied van opvoeden, ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers en maatregelen om de laaggeletterdheid te verminderen en de gezondheid te bevorderen. Naast het informeren van haar inwoners over de regelingen, wil de gemeente ook haar sociale gezicht laten zien. Veel van deze regelingen vallen namelijk positiever uit voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen dan het landelijk beleid voorschrijft.

Inkomensgrens verhoogd

Zo heeft de gemeente voor veel regelingen waarvoor een inkomensgrens geldt, de inkomensgrens verhoogd. Hierdoor komen mensen met een laag inkomen eerder in aanmerking voor een minima-regeling. Op één regeling na, individuele inkomenstoeslag, geldt dat iedereen die minder dan 120% van het minimuminkomen ontvangt in aanmerking komt voor de minimaregelingen. Binnenkort geldt ook voor de individuele inkomenstoeslag, een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven, de grens van 120% van het minimuminkomen. Ook betalen inwoners met minder dan 120% van het minimuminkomen geen eigen bijdrage voor de hulp of ondersteuning via de Wmo.

Hogere vergoedingen

Bovendien is de vergoeding of tegemoetkoming die de gemeente in het kader van verschillende regelingen uitkeert vaak hoger dan de landelijke norm. Onlangs nog verhoogde de gemeente fors de bedragen die ouders met een laag inkomen ontvangen om hun kinderen te laten meedoen met sport- en cultuuractiviteiten.

Kernteam Geldermalsen

Inwoners kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij het kernteam terecht. Om meer inwoners te informeren over wat het kernteam voor inwoners kan betekenen, geeft het kernteam een magazine uit. Dinsdag 27 juni ontvingen wethouders Niko Wiendels en Ton van Maanen het eerste exemplaar uit handen van het kernteam.