Jaargang 15, nummer 8
7 juli 2017

Opbrengst collecte Epilepsiefonds

TRICHT - In de week van 29 mei tot en met 3 juni is de jaarlijkse collecte gehouden voor het Epilepsiefonds. Er is een totaal bedrag van € 598,49 opgehaald. Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een tijdelijke verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting over epilepsie, hulpverlening en aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie.

Namens het Epilepsiefonds wil ik iedereen die aan dit bedrag heeft bijgedragen bedanken.

Natuurlijk wil ik ook alle collectevrijwilligers bedanken voor hun tijd en inzet.

Tonnie van der Heijden