Jaargang 15, nummer 8
7 juli 2017

Nieuwe bestuursleden dorpshuis

DORPSHUIS – Het dorpshuisbestuur is blij met de vervulling van de bestuursvacatures. Het bestuur is daarmee uitgebreid naar 7 personen. Conform het aftreedschema heeft Dirk Schmidt na bijna 7 jaar voorzitterschap zijn taak kunnen overdragen aan Ewout Bomert. Ewout zal tijdens de laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie, de functie oppakken. Van Dirk wordt tijdens de vrijwilligers BBQ op 1 september officieel afscheid nemen. In Saudia Ruighaver is een nieuwe penningmeester gevonden. Zij is inmiddels al gestart met het overnemen van de werkzaamheden. Eric Teuling is tijdelijk penningmeester geweest. Hij zal binnen het bestuur werkzaam blijven als algemeen bestuurslid.