Jaargang 15, nummer 7
26 mei 2017

Spelmiddag Uilenspiegelclub

SPEELTUIN ZANDKUIL - Woensdag 28 juni organiseert De Uilenspiegelclub een gezellige spelmiddag. De spelmiddag zal bestaan uit een aantal gezellige teamspelletjes waarvan enkele om en nabij speeltuin De Zandkuil. Het speeltuinbestuur zorgt deze middag voor wat lekkers tijdens een korte pauze in de speeltuin. Het programma duurt van 14.00 - 17.00, start bij de Uilenspiegelclub. Deelname per middag is € 3,-.

Geef je op via Donny: Uilenspiegelclub@outlook.com.