Jaargang 15, nummer 7
26 mei 2017

Stichting ‘Integreren doe je samen!’ opgericht

BUREN - Sinds begin 2016 zijn inwoners die zich betrokken voelen bij de opvang van vluchtelingen in de gemeente Geldermalsen actief onder de naam Praktische Hulp Vluchtelingen (PHV). Met het leveren van gedoneerde huisraad, een fietsenproject, het organiseren van activiteiten en het leggen van contacten tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ inwoners wordt getracht de integratie van statushouders, zoals erkende vluchtelingen die in een gemeente komen wonen worden genoemd, te bevorderen. Onlangs is bij Notariskantoor Van den Berg in Buren, door het ondertekenen van de statuten, dit burgerinitiatief officieel een stichting geworden onder de naam ‘Integreren doe je samen!’. Voorzitter Marijke van den Bosch en secretaris Fieke Bijnagte wonen beiden in Tricht.

Regelen via Facebook

Door middel van een besloten Facebookgroep werd door PHV in eerste instantie vooral praktische hulp geboden: meehelpen verhuizen, vloeren leggen, regelen van vervoer en dergelijke. Veel mensen boden al snel meubilair aan. Dit werd door de vrijwilligers opgehaald en bij statushouders, zowel alleenstaanden als gezinnen, gebracht. Al snel kwam er een fietsenproject om te zorgen voor een goed werkende fiets voor iedere nieuwe statushouder die in de gemeente komt wonen. Dit daar een fiets in feite het enige vervoermiddel is waar vluchtelingen, naast het openbaar vervoer, gebruik van kunnen maken. Daarnaast werden ontmoetingsactiviteiten georganiseerd en zijn statushouders gestimuleerd mee te doen aan reeds bestaande activiteiten van lokale organisaties. De sympathie voor het werk van PHV bleek groot. Zo werden na een artikel in het Nieuwsblad Geldermalsen over het fietsenproject veel fietsen gedoneerd. Ook wordt op de zaterdagochtenden nog goed bruikbare huisraad voor statushouders naar het pand Standby 64 aan de Rijnstraat 64 gebracht. In dit pand heeft PHV van de gemeente Geldermalsen ruimte voor opslag gekregen. Het pand wordt gedeeld met twee andere vrijwilligersgroepen die voor minima actief zijn.

Nederlandse taal

Hoewel de vrijwilligers van PHV liefst een informele werkgroep wilden blijven bleek dat het, onder andere richting sponsoren en officiële instanties, toch wenselijk was een officiële stichting te worden. Notaris Van den Berg was bereid dit te sponsoren, waarvoor het kersverse bestuur van de stichting ‘Integreren doe ja samen!’ hem zeer erkentelijk is. Dankzij de steun van de gemeente Geldermalsen en die van diverse sponsoren en donateurs kunnen de vrijwilligers van PHV statushouders blijvend ondersteunen met ‘spullen’ en stimuleren tot integratie in de lokale samenleving. ,,Voor statushouders is het leren van de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde om te kunnen integreren,’’ aldus Marijke van den Bosch uit Tricht, voorzitter van de stichting. Met Fieke Bijnagte (Tricht), Saskia de Nijs, Marieke Minnee en Christine Sterrenburg (Geldermalsen) vormt zij het bestuur. ,,Informele contacten met Nederlanders zijn daarbij van groot belang. Integratie lukt volgens ons het beste als zowel statushouders als Nederlanders openstaan voor contact. Vandaar ook deze naam voor de stichting.’’

Ook een bijdrage leveren aan de integratie van statushouders? Meer informatie op 'www.praktischehulpvluchtelingengeldermalsen.nl'

Op de foto: staand vlnr Marijke van den Bosch, notaris Van den Berg, Fieke Bijnagte, Marieke Minnee, zittend Christine Sterrenburg en Saskia de Nijs.