Jaargang 15, nummer 7
26 mei 2017

‘De kerk in het midden’

TRICHT – Tijdens de Stiefbeenmarkt is het boek ‘De kerk in het midden, grepen uit 700 jaar (kerk)geschiedenis van Tricht’, een speciale uitgave van de Hervormde Gemeente gepresenteerd. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van 700 jaar kerk in Tricht en gedrukt bij OJ Van Horssen Service, Waardenburg. Gert de Kruijff is verantwoordelijk voor de vormgeving en lay-out omslag en binnenwerk.

In een negental hoofdstukken worden diverse onderwerpen behandeld. Martin IJzerman schreef de meeste hoofdstukken. Er zijn ook bijdragen van ds. Dirk Jan Brans, Max D. Wiringa en Marco van der Schagt.

In het jaar onzes Heren 1315 kregen de kerkgangers uit Tricht hun zin. Zij hoefden niet meer bij slecht weer en over barre wegen naar Buurmalsen om ter kerke te gaan. In Tricht verrees op een hoge, droge plaats een eenvoudige kapel. Deze kapel is op dezelfde plek in de eeuwen daarna vervangen en uitgebouwd tot de kerk zoals die er nu staat. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Tricht heeft dan ook gemeend om in 2015 uitgebreid stil te staan bij dit heugelijke feit. Niet alleen omdat in Tricht nog steeds van een vitale kerkelijke gemeenschap kan worden gesproken maar vooral ook omdat men trots is op de mooie dorpskerk die al zeven eeuwen lang midden in het dorp een belangrijke functie vervult. In het verleden bij hoog water als vluchtplaats voor mens en vee, vanaf het begin en nog steeds als plaats waar aan God eer wordt bewezen. In toenemende mate is er ook ruimte om met elkaar van muziek te genieten. Dat is in 2015 wel gebleken bij enkele muzikale avonden waar prachtige middeleeuwse muziek en zang ten gehore werd gebracht.

De schrijvers leverden verhalen die tezamen een kleurrijke verzameling opleverde, ieder schreef vanuit de eigen interesse met als gemeenschappelijk onderwerp: de Pieterskerk.

Lezers zullen merken dat er in de loop van de tijd veel is veranderd en tegelijk ook dat veel hetzelfde is gebleven. Een ding wat niet veranderde is de kerk: die staat nog steeds in het midden van het dorp maar ook midden in onze kerkelijke gemeente. En dat al 700 jaar. De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Tricht dankt de schrijvers en ieder die de uitgave van dit boek mogelijk heeft gemaakt.

Het boek is voor 15 euro te koop en te verkrijgen via Ad de Graaff, Weistraat 2A, 0345-575693. Email: degraafftricht@gmail.com