Jaargang 15, nummer 7
26 mei 2017

Geldermalsen vlagt voor Rode Kruis

GELDERMALSEN - Het Nederlandse Rode Kruis viert dit jaar een jubileum. Op 19 juli is het precies 150 jaar geleden dat de Nederlandse tak van de vereniging is opgericht. Om dit te vieren heeft de hulporganisatie gemeenten gevraagd om de Rode Kruis-vlag te hijsen op bijzondere data. Geldermalsen draagt het Rode Kruis een warm hart toe. Via de jaarlijkse Nationale Rode Kruis Bloesemtocht ontvangt deze organisatie jaarlijks een aanzienlijke financiële bijdrage om haar goede werk waar ook ter wereld voort te kunnen zetten. Geldermalsen is ook één van de ruim 200 gemeenten is die graag aan deze vlagactie meedoet.

Bijzondere data

De Rode Kruis-vlag werd en wordt gehesen op de volgende data:

Maandag 8 mei: Internationale Rode Kruisdag

Zondag 18 juni: Start van de Rode Kruis-week

Woensdag 19 juli: Officiële oprichtingsdatum Nederlandse Rode Kruis

Zaterdag 9 september: landelijke dag vol evenementen voor vrijwilligers Rode Kruis

Over het Rode Kruis

Op 19 juli 1867 tekende koning Willem III het Koninklijk Besluit tot oprichting van ‘eene Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde Krijgslieden in tijd van oorlog’. Hiermee was de oprichting van het Nederlandse Rode Kruis een feit. In 1870 kwam het Nederlandse Rode Kruis voor het eerst in actie tijdens de Frans-Duitse Oorlog.

In de afgelopen 150 jaar hebben de hulpverleners van het Rode Kruis ook in Nederland vele duizenden mensen in nood geholpen. Van onder meer de gewonden van het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen, tot de slachtoffers van vuurwerkramp in Enschede. Van de slachtoffers van de watersnoodramp in 1953 tot de gegijzelden van de treinkaping bij de Punt in 1977. En de laatste jaren kwam het Rode Kruis massaal in actie toen in Nederland veel vluchtelingen opgevangen werden.

Vrijwilligers

Bij rampen en crises werkt het Rode Kruis aanvullend op de overheid. De vrijwilligers verlenen hulp aan degenen die dat nodig hebben, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Maar liefst 32.000 vrijwilligers, over het hele land verspreid over 254 afdelingen, tonen aan dat het Rode Kruis niet weg te denken is uit de Nederlandse samenleving. Meer informatie: http://'www.rodekruis.nl'