Jaargang 15, nummer 7
26 mei 2017

Van de redactie: Opgelet

Aangezien de maand juni heel veel activiteiten gepland staan, waaronder allerlei activiteiten rondom de herdenking van de windhoos maar ook het Elfdorpenspel, is besloten om de eerstvolgende Dorpskrant pas op 7 juli te laten verschijnen. Dat biedt de mogelijkheid om uitgebreid verslag van alle activiteiten te doen. Dat betekent wel dat de deadline voor het inleveren van de kopij ook verschuift naar het eind van de maand juni en wel naar donderdag 29 juni.