Jaargang 13, nummer 7
29 mei 2015

Van de redactie

Als redactie hebben we besloten de Dorpskrant Tricht niet in de laatste week van juni te laten verschijnen maar op 3 juli, net voor de schoolvakanties beginnen. Daarna zal de Dorpskrant weer eind augustus uitkomen. Met deze kleine verschuiving in verschijningsdata lukt het ons nog om voor de zomer verslag te doen van onder andere de activiteiten rondom het Dorpshuis, de onthulling van het Windhoosmonument en mogelijk de ontwikkelingen rondom het spoor. Daarmee verschuift uiteraard ook de uiterste datum voor het inleveren van kopij, die is donderdag 25 juni.