Jaargang 13, nummer 7
29 mei 2015

Tijdens de drie informatie avonden van ProRail en de gemeente in april heeft een grote groep mensen kunnen zien wat de gevolgen voor Tricht en voor hen zelf kunnen zijn. Voor de één heel groot, het huis moet plat, voor de ander minder, het uitzicht wordt anders, en voor weer een ander helemaal niets. Voor de één heel negatief en zorgelijk, bijvoorbeeld omdat er nog meer schade aan het huis kan ontstaan, voor een ander dé oplossing voor veiligheid en onderlinge verbinding, bijvoorbeeld door de tunnels die gaan komen. Welke oplossing er ook komt, er zijn altijd mensen in Tricht die schade, hinder of overlast ondervinden. Het is moeilijk om daar één standpunt bij in te nemen. Dé oplossing bestaat niet, maar het kan béter. In de huidige plannen zitten knelpunten waar meer aan gedaan kan worden en zo recht te doen aan meer inwoners in Tricht.

Een ding staat vast: Bijna niemand in Tricht is tegen het uitbreiden van het spoor en velen zijn voor tunnels onder het spoor. Er rijzen echter wel vragen, dilemma’s en knelpunten rondom verschillende plekken in het dorp, die echt extra aandacht behoeven. Veel mensen hebben behoefte om te laten weten dat er door ProRail meer gedaan kan worden aan die knelpunten. Dat met iets meer middelen een veel beter resultaat voor Tricht en voor ProRail gerealiseerd kan worden. Daaruit is Actie Tricht ontstaan. Actie om iets te willen doen en invloed te willen hebben op wat er gebeurt in ons dorp. Uit zorg om de toekomst van het dorp en zijn inwoners. Actie om geld vrij te maken voor oplossingen die er aan bijdragen om Tricht, net als het spoor, klaar te maken voor de komende tientallen jaren. Waar zoveel mogelijk mensen voordeel en zo min mogelijk mensen last van hebben.

Knelpunten

Op verzoek van de gemeenteraad Geldermalsen heeft Actie Tricht een lijst met punten opgesteld waar van wij vinden dat die door ProRail gerealiseerd moeten worden. Wij kwamen op 9 knelpunten over trillingen - geluid- de Lingedijk - Nieuwsteeg – Langstraat- Randweg. Punten waarvan wij vinden dat ProRail daar serieus iets aan moet doen. Deze lijst is vertaald naar een petitie. De brief waarin wij bewoners van Tricht vragen die te ondertekenen, als zij het eens zijn met deze knelpunten. Deze brief wordt met deze Dorpskrant meegestuurd naar alle bewoners van Tricht. Op de Stiefbeenmarkt zijn er al 900 handtekeningen geplaatst! Wij hopen ook op uw steun. Bekijk het inlegvel.

Op 12 mei was er een vergadering van de Commissie Grondgebied. Deze commissie bespreekt namens de raad van Geldermalsen het dossier Spoor. Dertien bewoners van Tricht maakten gebruik van de inspreekmogelijkheid om daarmee de aandacht te vestigen op de 9 verbeterpunten.

De gemeenteraad reageerde als volgt: Wij vragen ons af: hoe kunnen wij de regie terugkrijgen van ProRail? Wanneer komt dat totaalplan, waar wij op kunnen reageren? Wat kunnen wij nog? Welke scenario’s zijn mogelijk? De raad wil niet gedwongen worden tot keuzes die louter gebaseerd zijn op goedkoopste maatregel, maar wil het beste voor Tricht en Geldermalsen. De zorg van de raad wordt niet weggenomen door plannen van ProRail die er nu liggen. Zijn de problemen wel genoeg erkend door ProRail en zijn er alternatieven mogelijk? Kan het hier en daar wat meer of wellicht wat minder? De onvrede neemt toe in Tricht en men vraagt onze steun. Ook vraagt de raad zich af of de wethouder wel voldoende rekening heeft gehouden met de raadsbrede motie die in november is aangenomen om ruimte te creëren in het onderhandelingsproces met ProRail.

Deze uitspraken voelen als steun voor de gevoelens en acties in Tricht.

Actie op 6 juni

Op zaterdag 6 juni organiseren wij tussen 10.00 en 11.00 uur wederom een bijzondere activiteit om aandacht voor de 9 punten van Tricht te stimuleren. Deze bijeenkomst op een belangrijke plek in Tricht, zal een overtreffende trap (en dit mag u letterlijk nemen) zijn van het ontbijt. Wij willen Tricht onder de Nederlandse aandacht brengen. Met uw hulp moet dat zeker lukken! U wordt door ons persoonlijk op de hoogte gebracht van de locatie en wat u kunt doen om er een bijzonder Trichts gebeuren van te maken: gezellig - actief - creatief en eigenzinnig - voor jong en oud.

Wilt u meer weten: kijk op 'www.actietricht.nl'