Jaargang 13, nummer 7
29 mei 2015

Nieuw college van gedeputeerden Provincie Gelderland

ARNHEM - Gelderland heeft een nieuw college van gedeputeerden. Een grote meerderheid van de Staten heeft woensdag 29 april ingestemd met het coalitieakkoord. Daarmee zijn zes gedeputeerden geďnstalleerd. Dat zijn Jan Markink en Conny Bieze (VVD), Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten (CDA), Michiel Scheffer (D66) en Josan Meijers (PvdA). Hiermee houdt de provincie dezelfde coalitie, maar verandert het college qua samenstelling een beetje. Gelderland is de eerste provincie met een nieuw college na de statenverkiezingen in maart.

Ambities college Gelderland

Het nieuwe Gelderse college wil de economie versterken, werken aan levendige steden, een leefbaar platteland, een weerbare samenleving en meer duurzame energie. Maar deze ambities kan en wil zij alleen realiseren door nog meer te investeren in samenwerking. Nog sterker dan voorheen wil deze coalitie aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Of het nu gaat om burgerinitiatieven op het gebied van modern ‘noaberschap’, ondernemerschap, duurzame energie, innovatie of cultuur. Tegelijkertijd zijn voor de partijen de kerntaken van de provincie uitgangspunt.

550 miljoen extra investeren

De coalitie wil de komende vier jaar ruim 550 miljoen extra investeren in Gelderland. Dat geld is onder meer bedoeld voor de aanleg van breedband in het buitengebied, economie, bereikbaarheid, energie en het programma ‘Steengoed benutten’.

Zes gedeputeerden

Een bestuursstijl van meer partnerschap en overleg vergt meer tijd van de bestuurders. ‘Onze samenwerkingspartners willen gewoon met een bestuurder praten en onderhandelen. We hebben gemerkt dat dat goed werkt, maar ook erg veel tijd vraagt,’ aldus Jan Jacob. Om die reden wil de coalitie gaan werken met zes gedeputeerden.