Jaargang 13, nummer 7
29 mei 2015

Actie Nepal van Vrouwen voor Vrouwen

TRICHT – De stichting Vrouwen voor Vrouwen, een initiatief van dorpsgenote Molly Verdegaal, wil iedereen hartelijk dank zeggen voor de tot op heden ontvangen donaties ten behoeve van hulp aan Nepal na de verwoestende aardbeving die daar heeft plaatsgevonden. ,,Het is geweldig en hart verwarmend,’’ aldus Molly. Samen met Heleen Lammers is zij coördinator van de actie aardbeving namens het bestuur van Stichting Vrouwen voor Vrouwen. ,,Tot nu toe is er € 45.000,= opgehaald. Een fantastisch bedrag. Hiervan is tot nu toe 30.000 euro besteed aan noodhulp (dekens, tenten, matrassen, rijst en linzen) tijdens onze grote hulpactie in het Noorden van het Dhading district, in samenwerking met Karuna Nepal en mede ondersteund door andere samenwerkende organisaties via Reachout2. Daarmee zijn 4000 gezinnen ( 20.000 personen) bereikt. Er wordt nu nagedacht over meer structurele hulp, bijvoorbeeld medische voorzieningen. Nodeloos te zeggen dat er nog veel meer nodig is. Wij gaan door.’’

Blijf ons helpen

Giften voor de actie van Vrouwen voor Vrouwen voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal zijn welkom op bankrekening nummer NL52RABO 0328049239 onder vermelding van “aardbeving”.

Voor verder nieuws zie 'www.vrouwenvoorvrouwen.nl' of 'www.facebook.com/wfwfoundation.'