Jaargang 13, nummer 7
29 mei 2015

REGIO - De initiatiefgroep Parkinson Café Rivierenland is op zoek naar mensen in Rivierenland die direct of indirect getroffen zijn door de ziekte van Parkinson. De enthousiaste groep is gestart met de voorbereidingen en de eerste bijeenkomst is in het najaar 2015. Naar een centrale ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) wordt nog gezocht. Uiteraard zijn ook de partners en mantelzorgers welkom bij de (waarschijnlijk) tweemaandelijkse bijeenkomsten. Er zijn al meer dan 45 Parkinson Cafés in Nederland waar in ontspannen sfeer serieuze onderwerpen aan de orde komen met een lezing en waar ook tijd en ruimte is voor onderling contact. Niemand begrijpt beter wat het is om Parkinson(isme) te hebben dan een lotgenoot. Leren van deskundigen maar ook van elkaar, herkennen en erkennen, is het doel van een Parkinson Café. De initiatiefgroep is nog op zoek naar mensen die de initiatiefgroep willen versterken. Suggesties, wensen en tips zijn welkom. De initiatiefgroep Parkinson Café Rivierenland bestaat uit Ton den Hertog, parkinsonpatiënt en regionaal contactpersoon Parkinsonvereniging (tel: 0345 571351 GSM: 0624378007 e-mail: tondenhertog@gmail.com), Helma Bruins Slot-Groot (mantelzorger parkinsonisme) en Wilrik van den Heuvel (maatschappelijk werker en betrokken vriend van parkinsonpatiënt).