Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Hoe zou onze gemeente er in 2030 moeten uitzien?

TRICHT/GELDERMALSEN – De gemeente Geldermalsen gaat samen met inwoners aan de slag met het proces om te komen tot een zogenaamde Omgevingsvisie, de opvolger van de huidige Structuurvisie. Daarin wordt rond een achttal thema’s de koers tot 2030 uitgestippeld. Over hoe onze gemeente er in 2030 uit zou kunnen zien. Deze week ontvangen alle huishoudens in de gemeente een kaart waarmee zij worden uitgenodigd en uitgedaagd deel te nemen aan een discussieplatform op internet. (http://omgevingsvisiegeldermalsen.wordpress.com) Deze site wijst zichzelf.

Acht thema’s

Inwoners kunnen rond de acht thema\'s reageren op stellingen, op vragen, op elkaar. De thema’s zijn: Milieu en duurzaamheid; Recreatie en toerisme; Natuur, landschap en cultuurhistorie; Onderwijs, sport en cultuur; Landbouw; Mobiliteit; Werken; Wonen.

Discussie

Het is de bedoeling dat ook bij de thema\'s betrokken ambtenaren en politici zich in deze discussie gaan mengen door te reageren, te prikkelen, vragen te stellen etc. Doel is met elkaar de discussie aan te wakkeren, te blijven voeden, van nieuwe inzichten te voorzien om zo vanuit de bevolking zoveel mogelijk input te krijgen. Dit alles om te proberen scherp te krijgen wat er onder de inwoners van de gemeente Geldermalsen leeft, voordat er met het schrijven van officiële discussiestukken wordt begonnen.

Nieuwe manier

Het is ook voor de gemeente een heel nieuwe manier van werken en men is dan ook reuze benieuwd wat inwoners er van vinden en wat het gaat opleveren. Naast alle vragen en stellingen is dan ook een extra vraag opgenomen waarin gevraagd wordt wat men nu eigenlijk van deze aanpak vindt. Wanneer hierop positief wordt gereageerd zou deze methodiek rond andere projecten een vervolg kunnen krijgen. Naast de verspreiding van de flyer wordt ook via de gemeentelijke website en in de social media de aandacht gevestigd op het platform.

Doe mee!

Kijk dus op ‘http://omgevingsvisiegeldermalsen.wordpress.com’ en doe mee!

De discussie loopt tot uiterlijk 15 februari 2015, daarna gaan we aan de slag met het opstellen van een eerste concept. Daar hoort u dan later weer meer over.

Nog vragen? Bel met het Klantencontactcentrum (0345) 58 66 11.