Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Klesteo, breed gedragen in regio

TIEL - In de afgelopen twee weken hebben maar liefst 2 scholen, OBS Op ít Hof uit Tricht, Basisschool De Laak uit Wamel en een groep kinderen van de zondagsschool uit Erichem en Asch voor de Kleding en Speelgoedbank (Klesteo) goederen ingezameld. Geweldig, wat een enthousiasme uit de regio. De medewerkers van Klesteo zijn er erg blij mee,

temeer omdat zij in november en december een zogenaamde Decemberactie hebben. Die houdt in dat ouders voor 5 december of Kerst cadeaus mochten uitzoeken voor de kinderen. Deze actie is mede door de grote toestroom van goederen een succes. Ook heeft Klesteo diverse financiële donaties gehad. Natuurlijk ook het grote aantal particulieren niet te vergeten, die constant goederen aanbiedt. De medewerkers van Klesteo willen

allen van harte bedanken voor hun steun en wensen eenieder fijne feestdagen toe.

Zie ook 'www.klesteo.nl'