Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

REGIO - Stichting Landschapsbeheer Gelderland en stichting Heg&Landschap zoeken enthousiaste dorpen die het oude ambacht van heggenvlechter in ere willen herstellen. Zij willen meer aandacht voor dit fraaie ambacht en de rol van heggen in ons landschap. Daarom organiseren zij deze winter de cursus ‘Heggen vlechten’ voor dorpsbewoners die het oude ambacht willen leren en de opgedane kennis voor hun dorp of kern inzetten. Deelnemers leren over de historie en functie van de heg en natuurlijk hoe ze een heg vlechten in het landschap. Belangstelling? Meld u en uw dorpsorganisatie aan bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Aanmelden kan tot 20 december bij SLG via telefoon 026-3537444 of via het aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend in het landschap. Heggen en de heggenvlechter zijn onlosmakelijk met het cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen, net als boerderijen en andere landschapselementen, mede de identiteit van de streek. Helpt u samen met dorpsbewoners mee om dit erfgoed te behouden?

Mooi ambacht

Is heggenvlechten wel van deze tijd? We hebben nu prikkeldraad, gaas en stroomdraad om vee in de wei te houden. Ja, het vlechten van heggen is nog altijd de moeite waard. Bijvoorbeeld om mooie, dichte heggen langs wandelpaden te maken, om oude heggen te herstellen en de geschiedenis van het landschap levend te houden. Heggenvlechter Lex Roeleveld uit Randwijk: “De gevlochten heg zorgt voor een dichte, ondoordringbare structuur van dikke en dunnere doorntakken. Dat geeft kleine zangvogels een veilige plek om te broeden. Een gevlochten heg is een schuil- en woonplaats voor veel dieren. Ik vind heggenvlechten bovendien een mooi ambacht dat mensen motiveert om in de natuur te werken en het belang laat zien van onze heggen en bomen.”

Cursus Heggen vlechten

De cursus ‘Heggen vlechten’ vindt plaats in drie regio’s: Achterhoek, Rivierengebied en Veluwe Vallei. De cursus bestaat uit een theorieavond, een praktijkdag en een terugkijkdag. Op de theorieavond leren deelnemers alles over de historie en functie van heggen, de theorie en het ambacht van heggen vlechten. Tijdens de praktijkdag vlecht de cursist zelf een heg. SLG zorgt voor het juiste gereedschap zoals een ‘hiep’, oogbescherming en speciale lange handschoenen. Wanneer de heggen in het voorjaar uitlopen, bekijken alle deelnemers gezamenlijk de resultaten. De kosten voor deelname zijn € 40,- per persoon.

De cursus wordt in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen- Federatie Dorpshuizen Gelderland georganiseerd voor dorpen en kleine kernen in Gelderland. De cursus wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Nationale Postcode Loterij en stichting Heg&Landschap.