Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Meer bouwen met minder vergunningen sinds 1 november 2014

GELDERMALSEN - Sinds 1 november jl. zijn de regels voor vergunningvrij bouwen gewijzigd. Hiermee zijn de mogelijkheden voor het vergunningvrij uitbouwen van uw woning of bedrijf verruimd. Ook is het eenvoudiger om bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw vergunningsvrij neer te zetten.

Voorheen kon u uw woning zonder vergunning tot 2,5 meter uit bouwen. Sinds 1 november kan dat in sommige gevallen tot 4 meter. Of dat kan hangt onder meer af van de oppervlakte van het gebied waarbinnen gebouwd mag worden en hoeveel hiervan al dan niet met vergunning bebouwd is. Er gelden dus wel beperkende voorwaarden.

Ook wordt het mogelijk om op het achtererf of in de achtertuin huisvesting voor mantelzorg te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld dichtbij hun ouders kunnen verzorgen wanneer deze intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben.

Daarnaast gaat voor de aanvraag omgevingsvergunning vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden wanneer er sprake is van afwijking van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar, zoals noodwinkels of noodscholen. Ook kunnen leegstaande kantoorgebouwen hierdoor eenvoudiger een andere functie krijgen. Kantoren kunnen op die manier sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld (senioren)woningen.

Hebt u (ver-)bouwplannen?

Hebt u plannen om te (ver-)bouwen? Op het Omgevingsloket Online kunt u de vergunningcheck doen. Hiermee kunt u snel zien of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u deze hier direct digitaal aanvragen.

Kijk hiervoor op 'www.omgevingsloket.nl.'

Meer informatie

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). In overleg kunt u een zogenaamd verzoek tot vooroverleg indienen. U presenteert uw plannen en krijgt een inschatting:

1. of uw plannen mogelijk zijn;

2. of u een omgevingsvergunning moet aanvragen; en

3. hoe u uw plannen eventueel kunt aanpassen om de kans op een omgevingsvergunning te vergroten.

Informeer vooraf naar de kosten die hieraan verbonden zijn.

Bel voor meer informatie of een afspraak met de ODR, tel. 0344 - 579 314. De ODR behandelt namens de gemeenten in Rivierenland en de provincie Gelderland aanvragen voor omgevingsvergunningen. Kijk voor meer informatie op 'www.odrivierenland.nl.'