Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Overdracht beheer en onderhoud lichtmasten van gemeente naar provincie

GELDERMALSEN - Het is lang zo geweest, dat veel lichtmasten langs de Provincialeweg N327 Geldermalsen (vanaf Randweg)-Leerdam in beheer en onderhoud waren van de gemeente Geldermalsen. Hetzelfde gold voor de lichtmasten langs de Rijksstraatweg N833 tussen de Lingebrug bij Geldermalsen en de gemeentegrens met Culemborg. Wie nu exact waarvoor verantwoordelijk was, was niet overal even duidelijk, deels als gevolg van een gegroeide maar nooit formeel vastgelegde situatie. Op verzoek van de provincie Gelderland is alles nu helder in beeld gebracht en is afgesproken, dat de provincie voortaan de zorg heeft voor alle lichtmasten langs de twee genoemde trajecten.

Ander meldpunt

Meldingen over een kapotte lichtmast langs beide trajecten moeten dus voortaan niet meer worden gedaan bij de gemeente Geldermalsen, maar bij de provincie Gelderland via het speciale Provincieloket provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026-3599999.

Dergelijke meldingen komen er bij de provincie veel meer binnen, dan bij de gemeente Geldermalsen. Bij de provincie is het beleid, dat men bij de afhandeling van meldingen probeert zoveel mogelijk zaken te combineren.

Wat bij de gemeente blijft

Twee trajecten blijven in beheer en onderhoud van de gemeente: De Rijksstraatweg Geldermalsen/Meteren, vanaf Lingebrug tot Meterense Mark en de Provincialeweg Oost, vanaf rotonde Randweg tot Zeekade.

Is er langs deze trajecten een lichtmast kapot, dan kan dit als vanouds worden gemeld via MijnGemeente app, het Klantencontactcentrum 03455-586611 of de Melding openbare ruimte op 'www.geldermalsen.nl'