Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Opbrengst collecte

TRICHT De collecte voor de stichting Alzheimer Nederland, die gehouden is van 3 t/m 8 november, heeft dit jaar in Tricht 807,13 opgebracht. Hierbij wil ik de collectanten hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Natuurlijk ook alle gevers nogmaals hartelijk bedankt. Met deze gift wordt een bijdrage geleverd aan meer wetenschappelijk onderzoek naar dementie en een beter leven voor de mensen die nu en in de toekomst met deze ziekte te maken hebben. Angela van den Berg.