Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Nieuws vanuit de Dorpsraad

Uit de bestuursvergadering van de Dorpsraad van 1 december 2014

Dorpsraad vraagt uw mening

1. De afdeling groen van de Gemeente Geldermalsen heeft ons gevraagd of wij akkoord kunnen gaan met het kappen van de grote boom op de parkeerplaats naast het huis van Dr. Buijzerd. Deze boom is ziek en vormt een gevaar voor de geparkeerde auto’s. Wij hebben besloten om u de volgende vragen voor te leggen:

a. Stemt u in met een besluit om de boom te kappen?

b. Vindt u dat er een andere boom in de plaats van de oude moet worden geplant?

c. Zo ja, welke soort boom zou u daar dan willen hebben?

U kunt uw opmerkingen of suggesties voor 28 december aanstaande kwijt bij de secretaris Dick van Maanen Hoogeinde 2A te Tricht, of via de mail op maanend@xs4all.nl. Op deze wijze hopen wij u de maximale inspraak te kunnen geven.

Bijdrage speeltuin vanuit Dorpsplan

2. Wij hebben besloten om, vanuit het extra budget dat de Dorpsraad van de gemeente Geldermalsen heeft gekregen ter realisering van het Dorpsplan, een eenmalige bijdrage te doen ten behoeve van het opknappen van de speeltuin ‘de Zandkuil’ à € 5000,-. Het bestuur van de speeltuinvereniging doet er alles aan om die speeltuin zo functioneel en mooi mogelijk te maken en wij zijn van mening dat dit een stimulans verdient.

3. Frederike Bunjes is namens het bestuur meegelopen met een ambtenaar van de gemeente Geldermalsen om een toelichting te geven op de door u geuite wensen in het Dorpsplan ten aanzien van de (her)inrichting van de stoepen in Tricht.

4. Inmiddels is een viertal werkgroepen aan de slag op grond van de afspraken die vastgelegd zijn in het Dorpsplan. Dat zijn de werkgroepen Duurzaamheid, Spelen en jongeren, Ouderen en zorg en Groen en ontspanning. Zodra hier concrete plannen uit voortkomen informeren wij u via de Dorpskrant.

Spoor Tricht

5. Omdat er op dit moment heel veel speelt rond het Spoor en de aanpak van de Zorg als gevolg van alle veranderingen in wet- en regelgeving, hebben wij aan de dorpswethouder Ton van Maanen gevraagd om hier een avond over te beleggen in het Dorpshuis. Binnenkort gaan we naar hem toe ter kennismaking en voor de samenstelling van een goede agenda. Uiteraard doen wij dat in goed overleg met de Werkgroep spoor en de Werkgroep Ouderen en Zorg. Zodra een definitieve datum bekend is, berichten wij u via de Dorpskrant.

Met vriendelijke groet,

Het Dorpsraad bestuur